Πτυχιακή Εργασία ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Πτυχιακή

πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθΣε πλήρη αντιστοιχία με τον Κατάλογο Πινάκων, σε ξεχωριστό πίνακα περιεχομένων καταγράφονται όλα τα διαγράμματα που εμπεριέχονται στην εργασία (εφόσον αυτά υπάρχουν). Σκοπός της πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) είναι η απόκτηση εμπειρίας από τους φοιτητές στη μεθοδολογία της έρευνας και στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου που προκύπτει από ερευνητική προσπάθεια, με βάση κανόνες αποδεκτούς από την επιστημονική κοινότητα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που σε μια ΠΕ οι συγγραφείς είναι δυο, τότε το έντυπο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ μια φορά με τα ονόματα όλων των φοιτητών και υποβάλλεται ΜΟΝΟ ένα CD στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Βασικός επικοινωνιακός στόχος των διαφημιστών είναι η τοποθέτηση του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή (positioning) και ένα σύνηθες επικοινωνιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το χιούμορ.

Κάθε επιβλέπων (μέλος Δ. Ε. Π. ή Ε. ΔΙ. Π. ) μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη το πολύ μέχριέξι (6) νέων πτυχιακών εργασιών ανά έτος. Συχνά τα επιμέρους υποκεφάλαια του εισαγωγικού κεφαλαίου αναφέρονται σε έννοιες ή θέματα που περιέχονται στον τίτλο ή στο σκοπό της εργασίας.πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθ

Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης (obtain) του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναμενόμενη και ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντα καθώς και η ανεξάρτητη έρευνα του φοιτητή για το θέματης εργασίας του.

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν περιγράφεται το ενδεικτικό περιεχόμενο κάθε τμήματος της ΠΕ. Στο Παράρτημα του παρόντα Κανονισμού παρατίθεται Πρότυπο Πτυχιακής Εργασίας το οποίο περιλαμβάνει παραδείγματα της δομής. Άριστη (10): Εργασία με καθορισμένη εστίαση, ευρεία και αναλυτική βιβλιογραφική κάλυψη και γραφή που διακρίνεται για τη σαφήνειά της.

Ο αριθμός των ΠΕ ανά διδάσκοντα ορίζεται από τη ΓΣ του τμήματος και οι διδάσκοντες δεν μπορούν να απορρίψουν την ανάληψη ΠΕ εφόσον έχουν αναλάβει λιγότερες ΠΕ από τον αριθμό αυτό ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο φοιτητής επιλέγει με ποιον τρόπο θα τα εφαρμόσει. Η εργασία πρέπει να φέρει το προσωπικό αποτύπωμα του συγγραφέα.

Μία ενδεικτική κατανομή είναι η εισαγωγή να καλύπτει περίπου το 25% του συνόλου, η μεθοδολογία το 10-20% και το υπόλοιπο μέρος της ΠΕ να καλύπτεται από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τη συζήτηση και τα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας θα πρέπει να αναδεικνύει τις επιστημονικές ανακαλύψεις που θα τον βοηθήσουν να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία των ερωτημάτων που θα τεθούν αργότερα στο υποκεφάλαιο «Σκοπός».

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ΠΕ, ο φοιτητής υποβάλλει σταδιακά κείμενα εργασίας της διατριβής και ο καθηγητής προτείνει βελτιώσεις σύμφωνα με την επιστημονική πρακτική και τις οδηγίες συγγραφής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των κειμένων από τον φοιτητή.

Σκοπός του άρθρου ήταν η συνοπτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και συγγραφής μια επιστημονικής εργασίας. Να έχει συγγράψει τουλάχιστον δύο εργασίες σε αντικείμενο της ανάλογης κατεύθυνσης. Ήταν μία γερμανίδα φοιτήτρια που ετοίμαζε την πτυχιακή της εργασία. Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να είναι συνεχής (π. χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 κ. τ. λ. ). Should you have virtually any questions concerning wherever and also how to employ εργασια Shipping Epapers, you can call us at our own page. Πανομοιότυπος τρόπος αρίθμησης εφαρμόζεται και για τα διαγράμματα, τα γραφήματα και για τις εικόνες (εφόσον υπάρχουν).

Uncategorized